Materiál implantátu je důležitý

Produkty DynaMesh jsou vyrobeny z PVDF materiálů

PVDF – polyvinyl difluorid, je vysoce nereaktivní a čistý polymer. Vlákna PVDF vykazují vynikající biokompatibilitu a snižují nežádoucí reakce na cizí tělesa jako jsou kontrakce nebo bolesti jizev atd. Vlákna jsou také jemnější a hladší než běžná vlákna např. polypropylenu (PP). PVDF díky tomu vykazuje výrazně nižší tvorbu granulomů (jizvové tkáně) než běžné polymery.

Vlákno ze špičkového polymerového PVDF je garantem vysoké kvality produktů DynaMesh. Je to vlákno s mnoha přirozenými pozitivními vlastnostmi a textilní struktury vyrobené z tohoto vlákna využívají naplno jeho vynikajících vlastností.

granulomy-material-450

Obrázek č. 1: Porovnání reakce organismu na materiál PVDF a polypropylen (PP). Reakce na polypropylen je v těle prokazatelně bouřlivější.

Snížená bakteriální adherence

Vědecké studie univerzitní kliniky RWTH v Aachenu dokazují, že na textilních implantátech z čistého PVDF zůstávají přichycena malá množství zárodků (redukovaná bakteriální adherence). Velký význam to má právě u všech otevřených technik, protože riziko infekce při nižší bakteriální adherenci výrazně klesá.

graf1

Obrázek č. 2: Srovnání bakteriální přilnavosti PVDF, PP a kombiance obou v poměru 1:1.

Na obrázku č. 2 vidíme srovnání bakteriální přilnavosti (adherence) – studie, kterou v roce 2010 udělal profesor Klinge z výzkumného centra v Nemocnici Düren ve spolupráci s univerzitní klinikou v Aachenu. Při fluorescentním měření bylo patrné, že se na sítích z čistého PVDF usídlilo nejmenší množství zárodků.

Vysoká odolnost proti stárnutí

Nejenom zkušenost ukazuje, že PVDF přináší v mnoha operačních disciplínách trvalý úspěch. Více než sedmiletá studie dokládá, že kvalita povrchu PVDF zůstává nezměněna, vlákno a osnovní pletenina jsou stále stabilní, nejsou patrny žádné známky degradace.

Dlouhodobý pokus

Při dlouhodobém pokusu trvajícím 7 let bylo zjištěno, že PVDF ztrácí pouze 7,5% své pevnosti oproti např. PP, který ztrácí 46,6% své pevnosti a tuhne.

srovnani-pvdf-pp-450

Obrázek č. 3: Srovnání vlastnostní PVDF a PP při dlouhodobém pokusu.

Hladké atraumatické hrany

Na našich speciálních pletacích strojích jsme schopni vyrobit hladké a tím i atraumatické hrany, kterou jsou bez otřepu.

rozdil-hran-450

Obrázek č. 4: Rozdíl hran v konvenční (ustřižené) síti a síti DynaMesh.

Tyto měkké hrany operatérovi umožňují, aby implantát snadno umístil a nastavil, aniž by se podráždila či poranila okolní tkáň. Kromě toho obdrží pacient implantát, jehož hrany později neškrtí, netáhnou, ani nezpůsobí jiné komplikace.

porovnani-kvality-450

Obrázek č. 5: Porovnání kvality konvenční a DynaMesh síťky při zatížení.

Produkty DynaMesh: mimořádná technická vyspělost

Optimální dynamometrie

Zapletené a síťkové implantáty musí posilovat, podporovat, chránit či nahrazovat svaly, orgány, tkáně a ligamenta. K tomu je nutné ztlumit různé síly, které působí v těle – rovněž extrémní tahová zatížení. Běžné kličky, příp. ramena implantátu se pod zatížením silně rolují. Pokud se dostanou do pohybu, často to vede k obávanému efektu pily. Mimoto klesá efektivní porozita na nulu a hrozí vysoké riziko eroze.

Tvarová stabilita a definovaná pružnost

Struktury DynaMesh se vyznačují vysokou tvarovou stabilitou při definované pružnosti. Nerolují se a udržují si pod zatížením tvar a svou vysokou porozitu.

vliv-nizkeho-zatizeni-450

Obrázek č. 6: Vliv nízkého zatížení v tahu (2,5 N/cm) na tvar a velikost pórů různých síťkových implantátů pro chirurgii pánevního dna.

Problematická kontrola konvenčních implantátů

U některých indikací je nutné po jisté době polohu implantátu zkontrolovat. Avšak pohled do nitra v sobě skrývá rizika. Konvenční síťkové implantáty jsou při diagnostické radiologii neprůhledné. Pacienti se musí podle okolností podrobit druhému zákroku nebo operaci.

Viditelný magnetickou rezonační tomografií

Implantáty DynaMesh visible lze zviditelnit pomocí magnetické rezonanční tomografie a to jak ve standardních sekvencích, tak i na trojrozměrných snímcích s vysokým rozlišením, nebo dokonce ve filmech. Lékař tak může nejen bez pochyb a přesně určit polohu a stav implantátu, ale v případě potřeby může dokonce i sledovat, jak se chová implantát při pohybu.

Síťkové implantáty Dynamesh CESA a Dynamesh VASA jsou také již vyráběny s novou DynaMesh visible technologií.

Dobré hojení DynaMesh

Protože je pohled do nitra tak snadný a bezpečný, otvírá DynaMesh visible nové perspektivy: Kontrola procesu hojení bez rizika, optimální monitoring u klinických studií nebo také rychlejší vývoj nových druhů implantátů – společně s celosvětově renomovanými klinickými partnery.

DynaMesh visible je první světovou technologií, která textilní implantáty zviditelňuje. Byla oceněna (BMBF 01EZ 0849) a vyznamenána v inovační soutěži Německa (BMBF 01EZ 0849).

zobrazeni-sitky-tomografie-710

Obrázek 7: Zobrazení síťky DynaMesh při tomografii.

U magnetické rezonanční tomografe se z pohledu obrazové techniky zobrazí analyzovaná část těla a přitom se rozloží na mnoho velmi tenkých optických řezů. Nakonec se tyto řezy složí do trojrozměrných obrazů, případně do pohybových sekvencí.

Polohu implantátu DynaMesh visible lze do detailů sledovat a kontrolovat. Plastický náhled nabízí poznatky, které nám poskytují mnohá vysvětlení.